King.prostor

en klik do GURS, ZK, GJI,
eVode, ARSO, RABA,
… v dwg

King.Prostor

King.Prostor deluje kot nadgradnja AutoCAD, BricsCAD in ZWCAD programov.

King.Prostor podpira tudi AutoCAD vertikale: AutoCAD Civil 3D, AutoCAD Map 3D,
AutoCAD Architecture…

King.Prostor

Uporaba javnih
prostorskih podatkov

King.Prostor omogoča prikaz preko 400 slojev iz javnih evidenc prostorskih podatkov. Zemljiški kataster, gospodarska javna infrastruktura, kataster stavb, register prostorskih enot, prostorski akti, kulturna dediščina, raba zemljišč, vodni kataster, gozdovi, narava, okolje, vse le na en klik.

King.Prostor
King.Prostor

Izris podatkov in prikaz
atributov

S King.Prostor dobimo dodelan dwg izris, stiliziran s cad sloji, bloki, šrafurami in labelami. Poleg izrisa dobimo v dwg tudi urejen pregled atributov s polnimi opisi in šifranti.

ARSO Lidar
GURS ortofoto

S King.Prostor ARSO Lidar podatke izrišemo kot plastnice terena z izbrano ekvidistanco. Plastnice lahko izrišemo na izbranem območju v D96 ali D48 koordinatnem sistemu.

King.Prostor
King.Prostor

King.Prerezi

Na en klik izrišemo poljuben prerez, ki prikaže presek z ARSO Lidar terenom, katastrom stavb in parcelami iz ZKP in ZKN ter križanja in približevanja z GJI infrastrukturo.

King.Parcele

Za izbrani objekt ali območje z enim klikom pripravimo poročilo o parcelah. V poročilu so podatki o parcelah: št. parcele, katastrska občina, površina parcele, podatki o lastniku, če je ta pravna oseba ter namenska in dejanska raba parcele. Podana je tudi površina in dolžina s katero naš poseg bremeni posamezno parcelo.

King.Prostor
King.Prostor

Priprava GJI elaboratov
sprememb

Uporabimo obstoječe GJI podatke o izbrani infrastrukturi za izbranega lastnika ali upravljavca in vnesemo spremembe. Kreiranje objektov in vnos atributov poteka v dwg risbi. Elaborat sprememb za oddajo na GURS pa se kreira na klik.

Transformacija dwg risb
D48-GK / D96-TM

Transformacija dwg risb D48-GK / D96-TM
King.D96 transformira dwg risbo z VMT4 – vsedržavni model trikotniške transformacije, različica 4.0.
King.D96 lahko uporabljate brezplačno.

King.Prostor