Preberite naš vodnik, kjer bomo razložili, kako v GstarCAD preklopiti med absolutnimi in relativnimi koordinatami.

Za osvežitev spomina razlike med koordinatnima Sistema; absolutne koordinate merijo od začetka Globalnega koordinatnega sistema (0,0), to je točke presečišča osi X in Y. V primeru relativnih koordinat se vrednost koordinat meri od zadnje točke.

Med vnosom absolutne in relativne koordinate je več korakov: 

1. Vnesite ukaz DSETTINGS. Pojavi se okno “Drafting Settings” z nastavitvami.

CAD Koordinatni sistem v GstarCAD-u

2. Izberite zavihek “Dinamični vnos” in nato kliknite gumb “Settings” oz. nastavitve.

CAD Koordinatni sistem v GstarCAD-u

3. V oknu ” Input settings at the cursor” (Nastavitve vnosa pri kazalcu) lahko izberete način vnosa koordinat, ki vas zanimajo.

Precej hitrejši način je desni klik na vrednosti koordinat v spodnjem levem kotu zaslona.

CAD Koordinatni sistem v GstarCAD-u