Desetletja so inženirji in projektanti uporabljali programe za računalniško podprto načrtovanje (CAD) – na primer Autodeskov AutoCAD – za načrtovanje različnih elementov in komponent. Ti vrhunsko izpopolnjeni programi nam omogočajo, da ustvarimo izredno podrobne 2D načrte in 3D modele.

Z naraščanjem povpraševanja po datotekah za informacijsko modeliranje zgradb (BIM) med vodilnimi arhitekturnimi in gradbenimi podjetji mnogi proizvajalci gradbenih izdelkov vedno postavljajo vprašanje: “Ali ne morem samo pretvoriti datotek CAD v datoteke BIM?” Kratek odgovor: Ne. Vrste datotek CAD in BIM se na različne načine razlikujejo, zato je uspešna pretvorba skoraj nemogoča. Kompatibilnost pa sicer obstaja, lahko uvozite CAD datoteke (DWG in DXF) v BIM modelirnik in IFC datoteke v CAD program (več info tukaj).

Kakšna je torej razlika med CAD in BIM?

1 Kaj pomeni CAD?

CAD (computer-aided design) ali računalniško podprto oblikovanje omogoča načrtovanje tehnične dokumentacije s pomočjo računalniške tehnologije.

CAD uporabniki lahko učinkovito izdelajo 2D risbe in 3D modele strojev, naprav, elementov, objektov, arhitekture itd. in izvedejo proizvodnjo ali gradnjo le teh. Uporaba programske opreme 3D CAD je v zadnjih 30 letih spremenila proizvodnjo in omogočila hitrejše načrtovanje in izdelavo zahtevnejših izdelkov kot kdaj koli prej. Prenesite in testirajte našo CAD programsko rešitev; https://www.gstarcad.si/gstarcad-standard-in-professional/

2 Kdo uporablja CAD?

V zadnjih 20 letih se programska oprema 3D CAD pogosto uporablja oz. je osnovna potreba. Začelo se je s proizvajalci, ki so svoje procese prilagodili strogim letalskim in avtomobilskim smernicam za proizvodnjo in izboljšali čas prodaje na trg za nove izdelke. Zdaj je CAD postal ‘’standard’’ na celotnem industrijskem trgu in je osnovno orodje s katerim inženirji ustvarjajo edinstvene in kakovostne izdelke, ki hitreje prihajajo na trg.

CAD programe inženirji pogosto uporabljajo v različnih panogah, od industrijske in proizvodne do nizke gradnje in načrtovanja obratov. Nekateri izmed najbolj priljubljenih formatov za 2D risbe vključujejo DXF in AutoCAD DWG, medtem ko 3D CAD formati vključujejo Solidworks, Creo in številne standardne formate, kot so IGES, STEP in SAT, če naštejemo le nekatere.

Poleg obstoja BIM tehnologije, se CAD programi še vedno uporabljajo v BIM modelirnikih, predvsem kot arhitekturne oz. konstrukcijske podloge ali pa kot situacije. Temu smo priča predvsem zato, ker je DWG datoteka še vedno najbolj razširjena v tej stroki in zaradi izredne natančnosti CAD programov.

3 Kaj pomeni BIM?

BIM (informacijsko modeliranje objektov) je novejša tehnologija. Gre za proces in način projektiranja, s katerim skupina arhitektov, inženirjev (strojniki, električarji, gradbeniki) in izvajalcev sodeluje pri načrtovanju in virtualni gradnji objektov z uporabo iste baze podatkov in računalniškega modela. To ekipi omogoča analizo in vizualizacijo oblikovalskih odločitev, še preden se projekt sploh začne.

BIM ponuja digitalni enačico resničnega objekta, vključno z inštalacijami (HVAC, elektrika) in arhitekturo (stene, streha, okna) in konstrukcijami (nosilni elementi, armature, jekleni spoji..). BIM model za razliko od CAD lahko uporabimo za mnogo različnih analiz in simulacij. BIM nam omogoča vse analize, ki jih je bilo nemogoče izvesti ročno brez moderne programske opreme.

BIM lahko uporabljajo udeleženci na projektu, ki so iz različnih strok. BIM programi so med seboj kompatibilni. Arhitekti imajo lahko svoj program, gradbeniki pa drug program. Iz tega razloga lahko uporabniki sodelujejo v realnem času ali pa preko izmenjave datotek, kjer igra IFC format pomembno vlogo.

4 Kdo uporablja BIM in kaj pomeni BIM?

BIM projekt ima svoj centralni 3D model, ki vsebuje vse informacije (tekstovne in vizualne) kar prispeva bolj stroškovnemu in časovno učinkovitemu procesu, pa tudi občutnemu zmanjšanju napak, ki jih je mogoče odkriti že v fazi projektiranja preden se začne gradnja. BIM uporabljajo inženirji in arhitekti, ki delujejo na področju arhitekturno-gradbene stroke pa tudi investitorji in osebe iz javnega sektorja, ki delujejo na področju nepremičnin.

Kljub gospodarskim zaostankom so podjetja za arhitekturo, inženiring in gradbeništvo (AEC) uporabila gospodarsko upočasnitev kot priložnost, da znova oblikujejo svoje poslovanje s sprejetjem gradbenega informacijskega modeliranja. BIM je nov pristop k oblikovanju in gradnji, pri katerem vse discipline sodelujejo pri ustvarjanju celovitega, virtualnega modela stavbe, še preden se prične gradnja.

Programska orodja BIM, ki obsegajo celoten življenjski cikel objektov, od procesa načrtovanja do gradnje, so postala pomemben faktor večine arhitekturnih in inženirskih projektantskih podjetij ter tudi izvajalcev. Podobno kot industrijski prehod 2D CAD načrtov na 3D CAD modele v devetdesetih letih, industrija AEC hitro sprejema tehnologijo BIM, saj javni naročniki že zahtevajo model BIM ob zaključku gradnje.

5 BIM VS CAD – Katerega uporabiti?

CAD se običajno uporablja za industrijsko oblikovanje strojnih in električnih objektov, od letal do mobilnih telefonov – medtem ko se BIM uporablja izključno pri načrtovanju in gradnji objektov (poslovne in stanovanjske stavbe, mostovi in inženirski objekti, letališča in industrijske objekte). BIM projekti vključujejo več možnosti za izvajanje analiz in simulacije, kot so zaznavanje kolizij, vizualizacije, simulacije gradnje, požarne analize, analize osvetljenosti in mnogo več.

Podrobneje si oglejmo vsako od teh vrst datotek, da bomo bolje razumeli razlike med posameznimi formati, njihovo uporabo in potrebami končnih uporabnikov.

  • Glavna razlika med CAD in BIM je v tem, da so CAD modeli in risbe narejeni s črtami, medtem ko se BIM osredotoča na parametre za oblikovanje celotnih 3D modelov.
  • BIM uporablja 3D modele in elemente, ki imajo vgrajene parametre in podatke.
  • BIM omogoča boljši vpogled v projekt in nadzor nad podatki, ko gre za stroške in popise materiala in elementov,.
  • BIM je primeren za strokovnjake, ki projektirajo na področju gradbenega sektorja (objekti).
  • CAD je bolj primerna izbira za področje proizvodnje (razrez, 3d print, risanje shem itd.)
  • BIM omogoča takojšnje odzive in posodobitve načrtov in modela po vsaki spremembi projekta. Potek dela, je učinkovitejši, hitrejši in z manjšim tveganjem za napake.
  • CAD je bolj primeren pri zasnovi in načrtovanju produktov (pohištvo, naprave, stroji), ki zahtevajo visoko natančnost, saj ima CAD orodje bolj sofisticirane funkcije za precizno risanje.
  • S CAD programom lahko enostavneje generiramo zahtevno 3D in 2D geometrijo.
  • CAD ni več primeren za izdelavo projektne dokumentacije objektov, saj pogledi med seboj niso sinhronizirani in ne prihaja do samodejnih posodobitev glede na spremembe.

Kaj bolj ustreza vašemu načinu dela je odvisno od vrste dela, ki ga opravljate. Za več informacij in brezplačno svetovanje se obrnite na naš kontakt. Pri nas lahko izbirate programsko opremo iz naše bogate ponudbe, poglejte več na AdriaBIM portalu.