IFC in BIM kompatibilnost z GstarCAD

1. IFC datoteka

GstarCAD 2019, je že pred časom v svoji izdaji Build 190714 angleški različici predstavil podporo za IFC datoteke. Ta omogoča tako izvoz kot uvoz datotek IFC iz BIM programske opreme.

IFC format (Industry Foundation Classes) počasi ampak sigurno postaja openBIM standard za izmenjavo pdoatkov. IFc je odprt format za razliko od ostalih formatov, kot so: RVT (Revit), PLN (ArchiCAD), VWX (Vectorworks), SKP (SketchUp), DGN (Microstation). IFC je univerzalna datoteka in zmanjšuje težave pri kompatibilnosti med različnimi programi, omogoča pa tudi komunikacijooz. Izmenjavo podatkov med povezanih z izmenjavo podatkov med BIM in CAD programi. Doslej je bila možna komunikacije med CAD in BIM programi s pomočjo DWG I DXF datotek. GstarCAD je začetnik implementacije IFC zapisa v CAD programskem okolju.

Za razliko od zgoraj naštetih formatov IFC ne pripada nobenemu proizvajalcu. To potrjuje registracija formata s strani mednarodne neprofitne organizacije v ISO (ISO16739).

2. GstarCAD uvaja BIM procese v CAD program

Definicija: IFC – temeljni industrijski razredi (angl. Industry Foundation Classes) Temeljni industrijski razredi zaizmenjavo podatkov na področju gradbeništva in upravljanja objektov.

GstarCAD je že z verzijo 2019 SP2 pričel omogočati uvoz IFC standardov Ifc2x3, Ifc2x2_Final in Ifc2x_Final ter izvoz standard IFC Ifc2x3 files. Zahvaljujoč tej funkcionalnosti lahko pretvorimo datoteko DWG v obliko IFC ali odpremo in shranimo IFC datoteko kot DWG.

OPEN BIM program proizvajalcem pomaga razvijati programsko opremo, s katero lahko vse stroke sodelujejo kljub uporabi različne programske opreme. Z OPEN BIM se je razvil tudi najbolj razširjen standard IFC.

IFC je odrpt format datoteke, ki se uporablja za izmenjavo BIM modelov med strokami, ki projektirajo z različno programsko opremo.

IFC 2 × 3 sicer ni najnovejša verzija formata je pa še vedno najbolj uporabljana, saj jo večina programov upošteva kot privzeti format.

Ta bo tudi ostala prevladujoča različica v bližnji prihodnosti. Za to je razlog tudi v tem, da vodilni BIM modelirniki potrebujejo svoj čas, da bi uspešno implementirali podpiranje novejše verzije IFC.

GstarCAD je prvi klasični CAD program, ki je začel z uporabo IFC formata, zahvaljujoč temu si bomo lahko omogočili bolj prost pretok projektne dokumentacije med različnimi programi (predvsem z BIM programi).

Uvoženi atributi iz IFC v GstarCAD 2019:

  • Plast oz. Layer
  • Barva
  • Material
  • Dodatne informacije

IFC v GstarCAD 2019 podpira:

  • Pravokotniki
  • I, U, T krivulje
  • Krožnice
  • Segmentne črte oz. Polyline

Novi GstarCAD ukazi povezani z IFC podporo:

DRIFC – Uvoz IFC datotek, kar omogoča izbiro med:

  • AEC gradbene entitete (A) – gradbeni elementi(kot so stene, stebri in stolpci) se pretvorijo v elemente, ki jih določi GstarCAD, kjer jih je mogoče nato spremeniti.
  • Blok referenca (B) – podatki IFC se pretvorijo referenčne bloke.

DCIFC – po zagonu ukaza “DCIFC” trenutno odprto DWG risbo izvozi v IFC datoteko.

IFCPANE – Privzeto prikazuje IFC paleto na desni strain zaslona. Podatki prikazani v IFC paleti so sestavljeni iz dveh kategorij: IFC entitete in z njimi povezana nadstropja; IFC vrednost atributa entitete.

IFC in BIM kompatibilnost z GstarCAD