Novosti v GstarCAD 2021

Veselimo se nove prihajajoče izdaje GstarCAD 2021, ki izide še to jesen! Najnovejša različica programa bo vsebovala številne izboljšave in uporabna orodja, zahvaljujoč temu pa bo načrtovanje precej hitrejše in učinkovitejše, delo pa še bolj udobno. Oglejte si seznam nekaj izmed novih lastnosti.

Novosti v GstarCAD 2021

 1. Linux različica

Od različice 2021, bo GstarCAD na voljo tudi za Linux uporabnike. Poleg tega, da lahko obdelujejo DWG and DXF datoteke, bodo lahko uporabiki uporabljali naslednje praktične funkcije:

 • Osnovne operacije: nalaganje načrtov, plasti in listov, premikanje, približanje ipd.
 • Ukazi za risanje: line, circle, rectangle, cloud line, text, mtext, block definition, insert blocks ipd.
 • Ukazi za kotiranje: linear dimension, alignment dimension, angle dimension, radius dimension, diameter dimension, coordinate dimension
 • Običajni ukazi za urejanje: brisanje, kopiranje, urejanje ‘’Grip-ov’’,
 • Grid, ortho, snap in ostale pomožne funkcije
 1. Samodejno posodabljanje

V programu GstarCAD 2021 si bodo uporabniki lahko nastavili avtomatsko posodabljanje programske opreme. Zahvaljujoč tej možnosti bo program samodejno zaznal, če so na voljo nove posodobitve, nato prenesel in namestil posodobitev.

 1. Oblaki točk (Point cloud)

GstarCAD 2021 vam bo omogočil, da vstavite sklic na točkovni oblak. Uporabniki bodo lahko med drugim nastavili barvo zaslona predmetov v oblaku ali barvo skeniranja RGB.

Novosti v GstarCAD 2021 Novosti v GstarCAD 2021

 1. Nove 3D funkcije

Najnovejša različica GstarCAD bo podpirala več 3D funkcij: POLYSOLID, Pretvorba v Mesh, Pretvorba v Solid, Pretvori v NURBS, Pretvori v Surface, Surface Offset itd. Uporabnikom bo omogočena večja zmolgjivost pri 3D modeliranju.

 • POLYSOLID

Projektanti lahko s pomočjo POLYSOLID ukaza ustvarijo 3D Solid element iz črte, in sicer tudi v obliki stene, ki ima svojo debelino in višino. Ustvarjanje solid elementa se izvede direktno iz Polyline črte.

Način risanja ‘’polyline’’ segmentne črte  je podoben kot riasnje z navadno črto, razlika je v tem, da lako rišemo črto neprekinjeno iz več segmentov; segmenti so lahko krive ali ravne črte. Uporabite lahko ukaz PSOLWIDTH , kjer nastavite privzeto debelino 3D Solid objekta, enako velja za PSOLHEIGHT s katerim določite privzeto višino 3D Solid objekta. V GstarCAD 2021je možna pretvorba 2D elementov, kot so črte, loki in krogi v 3D Solid objekte s privzeto višino in širino.

Novosti v GstarCAD 2021

 • PLANESURF

S tem ukazom lahko uporabnik GstarCAD 2021 ustvari ravno ploskev z izbiro sklenjenih črt in likov ali pa z določanjem nasprotnih vogalov pravokotne površine.

Novosti v GstarCAD 2021

Sistemske spremenljivke SURFU in SURFV nadzorujejo številke črt, prikazane na površinah.

 • SURFOFFSET

S tem ukazom boste lahko ustvarili vzporedno površino – ploskev z določeno razdaljo od prvotne površine. To ne omogoča samo nastavitve odmika na eno ali obe strani, ampak vam omogoča tudi, da ob premikanju ustvarite 3D solid element.

Novosti v GstarCAD 2021

Offset na obeh straneh

Novosti v GstarCAD 2021

Offset in ustvarjanje ploskve oz. površine

Novosti v GstarCAD 2021

Offset in ustvarjanje 3D solid elementa

Ko je vrednost SURFACEMODELINGMODE nastavljena na 1, se bo ob premikanju ploskve ustvarila ploskev NURBS namesto normalne ploskve.

 • CONVTOMESH

Ta funkcija vam bo omogočila pretvorbo 3D objektov v mrežo z uporabo: ustrezne 3D vrste pretvorbe, sklenjenega črtovja, regij, 3D ploskev. Omeniti velja, da bo po pretvorbi 3D Solid element zglajen.

Novosti v GstarCAD 2021

 • CONVTOSOLID

Funkcija CONVTOSOLID bo pretvorila izbrane 3D-predmete v 3D Solid objekte.

 • CONVTOSURFACE

Ta funkcija bo pretvorila izbrane predmete v 3D ploskve. Lahko pretvori: 2D solid, 3D solid, mrežni objekt, 3D stranice, regije, segmentne črt,e navadne črte, krivulje ipd.

Novosti v GstarCAD 2021

 • CONVTONURBS

Funkcija vam bo omogočila, da izberete 3D solid elemente in površine ter jih pretvorite v NURBS površine. Pri pretvorbi mrež v NURBS površine lahko najprej uporabite ukaze CONVTOSOLID ali CONVTOSURFACE, da jih pretvorite v solide ali ploskve.

Novosti v GstarCAD 2021

 1. Boljša podpora podlog in prosojnosti

GstarCAD 2021 bo bolje obvladoval rasterske slike in prosojnost. To se nanaša na TIFF datoteke.

Novosti v GstarCAD 2021

GstarCAD 2020

Novosti v GstarCAD 2021

GstarCAD 2021

Novosti v GstarCAD 2021

 1. Obširna paleta orodij

Nova različica GstarCAD bo podpirala dodajanje lastnih prednastavljenih šrafur. Delovalo bo tudi na način ‘’povleci in spusti’’, kjer iz orodne vrstice vržemo lastno šrafuro v sklenjeni poligonalni lik.

Novosti v GstarCAD 2021

Nastavitve šrafure se lahko nastavijo v kontekstnem meniju. Enak vzorec šrafure se lahko uporabi večkrat z različnim merilom in naklonom.

GstarCAD 2021 prihaja z možnostjo migracije orodne palete, kar omogoča, da lahko uvozite prilagojeno paleto iz npr. AutoCAD programa v GstarCAD.

 1. Obširni urejevalnik besedila

V GstarCAD 2021 bodo na voljo funkcije za brisanje in oštevilčenje vrstic, ki bodo uporabljene za dodajanje izbrisanih vrstic za določeno besedilo ali oštevilčenje.

 1. Bolj obširne nastavitve za uvoz/izvoz

GstarCAD 2021 ima poleg novih nastavitev izvoza in uvoza tudi prenos nastavitev iz prejšnje verzije ipd. Nove možnosti bodo pomagale na hiter način prilagajati program vašim potrebam.

Novosti pri izvozu in uvozu:

 • Uvoz / Izvoz nastavitve

V GstarCAD 2021 V GstarCAD 2021, boste lahko prek gumba Start Windows dostopali do nastavitev uvoza in izvoza iz GstarCAD-a. To vam bo omogočilo uvoz in izvoz: nastavitve, pisave, črt, šrafure itd., brez da bi zagnali GstarCAD. Izvožene nastavitve lahko shranite v primeru, da morate program znova namestiti ali prenesti v nov računalnik.

 • Migracija iz prejšnjih različic

Novo orodje »Migrate from previous version« bo dodano v GstarCAD 2021 prek gumba Start Windows. To orodje vam bo omogočilo neposreden prenos lastnih nastavitev iz prejšnje različice programa na GstarCAD 2021.

 1. Hitrejše meritve

V prihajajoči različici GstarCAD bo predstavljena možnost hitrega merjenja. Kazalec programa bo poiskal narisane objekte vzdolž osi XY in hitro prikazal razdaljo ter kot od kazalca do povezanih predmetov. Ta funkcija vam bo sekundi sporočila velikosti in dimenzije na načrtu.

Novosti v GstarCAD 2021