Potrebujete obdelavo prostorskih podatkov v vašem CAD programu? SL King Prostor dodatek deluje tudi na GstarCAD platformi in vam omogoča hitrejše ter bolj učinkovito delo s prostorskimi podatki na vaših načrtih.

Katastrske občine (KO), parcele, zemljišča pod stavbami (ZPS), daljice in dejansko rabo iz katastra nepremičnin ter sloje zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture (GJI) lahko v King.Prostor izrišemo v skladu z določili Topografskega ključa.

V King.Prostor ima vsak sloj svojo dwg stilizacijo izrisa, ki podatke oz. objekte izriše v različnih dwg slojih, z ustreznimi tipi linij, barvami, debelinami, šrafurami, blocki itd. Za določene sloje je pripravljenih več stilizacij izrisa, ki jih lahko na klik zamenjamo. Sloji katastra nepremičnin in sloji GJI imajo tako poleg privzetega “Osnovnega izrisa” tudi “Geodetski izris”.

SL KING Prostor -Parcele in GJI infrastruktura po Topografskem ključu

V kolikor še niste preizkusili King.Prostor, naredite to zdaj!