Eden izmed ukazov v CAD programih je ukaz REGION. Ta se uporablja za pretvorbo sklenjenih črt oz. likov, kot so poligoni, krogi, elipse ipd. v ravninska 2D območja – regije. Ko ustvarimo regijo, jo lahko nato spremenimo z različnimi 3D orodji.

Kako uporabiti ukaz REGION v CAD programu?

Poglejmo si bolj podrobno čemu služi REGION ukaz v programu GstarCAD.

Območja oz. regije ne moremo driektno narisati, temveč jo dobimo s pretvarjanjem 2D elementa (npr. krog, kvadrat,..), tako da dobimo ploskev podobno šrafuri, ki pa je tudi vidna v 3D pogledu. Torej na tak način pretvorimo 2D črto v 3D ploskev. Po privzetem načinu regija zgleda v 2D žičnem ‘’Wireframe’’ pogledu kot navadna 2D črta brez polnila.

Kako uporabiti ukaz REGION v CAD programu?

Ko želimo videti razliko oz. ploskev, ki je nastala, lahko vtipkamo ukaz “SHADE” + Enter tipka, kar nam odpre SHADEMODE.

Kako uporabiti ukaz REGION v CAD programu?

Takoj vidimo razliko, kot je prikazano na spodnji sliki.

Kako uporabiti ukaz REGION v CAD programu?

Region ukaz se v CAD programih najpogosteje uporablja v 3D modeliranju. Namreč s pomočjo region ukaza lahko ustvarimo obliko elementa, ki ga lahko pretvorimo v 3D telo z ukazi kot so EXTRUDE, SWEEP ali pa LOFT, ko gre za votle elemente, kot je vidno na spodnji sliki.

Kako uporabiti ukaz REGION v CAD programu?